Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto. Seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa jäseniä kirkkovaltuustoon neljän vuoden välein.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan toimintaa ja valmistelee asioita kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat löytyvät kunkin toimielimen sivuilta.