Hautajaiset

 

Kun kuolema koskettaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

1. Tilaisuudesta ja hautapaikasta sopiminen

Hautaan siunaamisesta voi sopia soittamalla kirkkoherranvirastoon 050 4370000 tai käymällä paikan päällä (Kirkkokuja 4). Hautaan siunaamisesta seuraa joitakin maksuja.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

2. Sanomakellot

Kun vainaja tuodaan Seurakuntakeskuksen yhteydessä olevaan ruumissuojaan, soitetaan sanomakellot. Ison kellon lyönnit kertovat vainajan elämät kymmenet vuodet ja pienen kellon lyönnit kymmenten vuosien yli eletyt vuodet.

Kun vainaja on nainen, kellon soitto jatkuu vuorotellen pienellä ja isolla kellolla alkaen pienellä kellolla. Kun vainaja on mies, kellon soitto jatkuu alken isolla kellolla. Kellojen soiton aikana pappi tai joku muu voi johtaa rukouksen.

3. Toimituskeskustelu


Pappi (kirkkoherra Heikki Holma p. 0504370001) keskustelee mielellään vainajan omaisten kanssa ennen hautaan siunaamista joko vainajan tai jonkun omaisen kotona tai seurakuntakeskuksessa.

Siunaavaksi papiksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia. Jos omaiset pyytävät papin oman seurakunnan ulkopuolelta, heidän on varauduttava sopimaan papin kanssa mahdollisista matkakorvauksista.

4. Siunauspaikka

Tervolassa hautaan siunaaminen toimitetaan kesä-, heinä- ja elokuussa Vanhassa kirkossa, muina kuukausina Seurakuntakeskuksen kirkossa. Kesällä myös Iso kirkko on käytettävissä.

Jos hautaan siunaaminen toivotaan tapahtuvaksi Vanhassa kirkossa muulloin kuin kesäaikana, omaisten on varauduttava kustantamaan kirkon lämmityskulut (150 €). Hautaan siunaaminen voi tapahtua myös haudalla, sairaalan kappelissa tai vainajan kotona.

5. Toimituksen kulku

Hautaan siunaaminen tapahtuu kirkkokäsikirjan mukaan hautaan siunaamisen Linkki avautuu uudessa välilehdessäaineistoa käyttäen tai jos hautaansiunaamisen yhteydessä halutaan viettää ehtoollista, hautausmessun Linkki avautuu uudessa välilehdessäkaavan mukaan.

Arkun kantajat kokoontuvat Seurakuntakeskuksen lounaiskulmassa olevaan ruumissuojaan viisi (5) minuuttia ennen tilaisuuden alkua, kun tilaisuus on Seurakuntakeskusken kirkossa ja noin kymmenen (10) minuuttia ennen, kun tilaisuus on Vanhassa tai Isossa kirkossa. Siellä suntio antaa ohjeet arkun kantamiseen ja hautaan laskuun.

Siunaustilaisuuden kulku

* Alkusoitto
* Virsi
* Johdantosanat
(* Synnintunnustus)
(* Synninpäästö)
* Rukous
* Tekstinlukujakso [joku tai jotkut (1-3) saattojoukosta voivat toimia tekstinlukijoina]
* Puhe
* Uskontunnustus
* Siunaaminen
(* mahdollinen laulu)
* Rukous
* Isä meidän
* Herran siunaus
* Virsi
* Kukkien lasku
* Virsi
* Suntio siirtää kutsumansa henkilön kanssa kukat arkulta alttarikaiteelle
* Päätössoitto, jonka aikana vainaja kannetaan ulos.

Seurakuntakeskuksen kirkossa oltaessa saattojoukko siirtyy päätössoiton jälkeen pukeman päällysvaatteet päälleen, palaa ottamaan kukkalaitteet alttarilta ja seuraa arkkua haudalle.

Vanhassa kirkossa kesäaikana kukkien lasku ja viimeinen virsi jäävät pääsääntöisesti pois.

 6. Musiikki

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista vastaa kanttori (Sari Vähäkangas 0504370003), jonka kanssa tulee keskustella mahdollisesta siunaustilaisuudessa esitettävästä musiikista. Häntä on mahdollista pyytää esittämään yksinlaulu.

7. Kukkien lasku

Jos hautaan siunaaminen toimitetaan Seurakuntakeskuksen kirkossa tai Isossa kirkossa, kukkalaitteet luetaan ja lasketaan kirkossa siunauksen jälkeen. Kukat voidaan laskea myös siunauksen alussa.

Jos hautaansiunaaminen tapahtuu Vanhassa kirkossa talviaikaan tai kesällä vesisateen sattuessa, kukkien laskussa sovelletaan kirkon ahtauden vuoksi seuraavanlaista käytäntöä: Lähimmät omaiset laskevat kukkalaitteet (maks. 4 kpl) arkulle. Sen jälkeen muut, kukkalaitteen tekstin luettuaan, ojentavat kukkalaitteen suntiolle, joka asettelee ne alttarikaiteelle. Päätössoiton jälkeen arkun päällä olevat kukkalaitteet ojennetaan omaisille ja vainaja saatetaan omaisten seuraamana ulos. Tämän jälkeen muut voivat hakea kukkalaitteensa alttarikaiteelta.

Kun kukkalaitteet on luettu ja laskettu kirkossa, kukkia haudalle laskettaessa useampi voi viedä kukkalaitteita haudalle yhtä aikaa.

8. Haudan peittäminen

Haudan peittämisen voi jättää seurakunnan työntekijöiden tehtäväksi. Seurakunnan toimesta hauta peitetään pääsääntöisesti hautausta seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. Omaiset voivat peittää haudan heti, kun arkku on laskettu hautaan. Omaiset voivat peittää haudan myös muistotilaisuuden jälkeen. Jos haudalla on vyörymisen estävät laidat, on mahdollista, että niiden poistaminen vaatii konevoimaa. Tällöin omaiset voivat peittää vain arkun.

9. Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan viettää seurakuntakeskuksessa, kotona tai muualla. Muun muassa Nuorisoseuran taloLinkki avautuu uudessa välilehdessäRieskapaikkaLinkki avautuu uudessa välilehdessäTervolahoviLinkki avautuu uudessa välilehdessäTervolataloLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Tervolan rauhanyhdistyksen talo Linkki avautuu uudessa välilehdessätarjoavat mahdollisuuden muistotilaisuuden viettoon.

Kun muistotilaisuus on seurakuntakeskuksessa, sen järjestelyistä vastaa pitopalvelu. Pitopalveluun omaiset ovat itse yhteydessä.

Pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös muistotilaisuuteen, jos omaiset sitä toivovat.

Jos hautaan siunaaminen on tapahtunut toisella paikkakunnalla tai vainaja on tuhkattu, arkkua tai uurnaa hautaan laskettaessa voidaan viettää tilaisuus, jota nimitetään maahan kätkemiseksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen