Kuka päättää kasteesta?

 

UskonnonvapauslainLinkki avautuu uudessa välilehdessä mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä.

Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä. (8.4.2016/253)

Jotta alle 15-vuotias lapsi voisi tulla kastetuksi ja liitetyksi evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, ainakin jomman kumman hänen huoltajista tulee kuulua kirkkoon.

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä.