Rippijuhlat

Rippijuhla on kokonaisuus, joka muodostuu rippikoulun jälkeen viettävästä konfirmaatiomessusta ja sen jälkeen mahdollisesti kodissa tai jossakin muussa paikassa vietättävästä juhlasta.

Siunaaminen konfirmaatiomessussa

Tervolan seurakunnassa nuoria kehotetaan pyytämään kummi, vanhempi, sisarus tai joku muu hänelle ihminen mukaan siunaamaan häntä konfirmaatiomessussa yhdessä rippikoulun ohjaajien ja oman ryhmänsä isosen kanssa.