Kaste- ja lähetyskäsky

Kaste ja kirkon lähetystehtävä perustuvat Jeesuksen opetuslapsilleen antamaan käskyyn. Opettele ulkoa alla olevat Jeesuksen sanat:

Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.

Kaste- ja lähetyskäsky löytyy Raamatusta (Matt. 28:18–20).