AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Avioliiton esteiden tutkiminen kestää viikon ja sitä voi pyytää kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. Todistus avioliiton esteiden tutkimisesta on voimassa neljä (4) kuukautta.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä keskenään eri sukupuolta olevia kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, jos hän on kuitenkin jäsenenä muussa kristillisessä kirkossa tai uskontokunnassa.

Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen puolesta voidaan rukoilla seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet.

Vihkijä ja toimituskeskustelu

Vihkimisen toimittaa pappi. Vihkijäksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia. Jos vihittävät pyytävät papin oman seurakunnan ulkopuolelta, heidän on varauduttava sopimaan asianomaisen kanssa mahdollisesta matkakorvauksesta.

Ennen vihkimistä pappi käy morsiusparin kanssa keskustelun siitä, mitä avioliitto on ja mitä Jumalan siunauksen pyytäminen sille merkitsee. Keskustelun yhteydessä vihittävät voivat valita vihkitoimituksessa luettavat tekstit, rukoukset ja virret. Keskusteluun voi valmistautua tutustumalla Kirkkokäsikirjassa olevaan avioliittoon vihkimisen Linkki avautuu uudessa välilehdessäaineistoon.

Avioliittoonvihkimisen yhteydessä voidaan viettää myös ehtoollista. Tällaista vihkitilaisuutta kutsutaan morsiusmessuksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus