Ristiäisten järjestäminen

Milloin ristiäiset

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Tämä tarkoittaa, että kasteen tulisi tapahtua kahden kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

Kuka kastaa

Hyvissä ajoin ennen suunniteltua kastepäivää olisi ajan varaamiseksi otettava yhteyttä pappiin joko kirkkoherranviraston kautta (puh. 050 4370000) tai  suoraan: kirkkoherra Heikki Holma 050 4370001. Pappi sopii perheen kanssa tapaamisen, jossa käydään läpi kastetoimituksen kulkua, kummit sekä lapsen nimi.

Kastajaksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia.

Pappi muualta

Jos pappi on oman seurakunnan ulkopuolelta, vanhempien on sovittava asianomaisen kanssa mahdollisista matkakorvauksista.

Kastekynttilän ja kastetodistuksen voi pyytää oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

 

 

Ota yhteyttä