Ristiäisten järjestäminen

Milloin ristiäiset

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Tämä tarkoittaa, että kasteen tulisi tapahtua kahden kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

Kuka kastaa

Hyvissä ajoin ennen suunniteltua kastepäivää olisi ajan varaamiseksi otettava yhteyttä pappiin joko kirkkoherranviraston kautta (puh. 050 4370000) tai  suoraan: kirkkoherra Heikki Holma 050 4370001. Pappi sopii perheen kanssa tapaamisen, jossa käydään läpi kastetoimituksen kulkua, kummit sekä lapsen nimi.

Kastajaksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia.

Pappi muualta

Jos pappi on oman seurakunnan ulkopuolelta, vanhempien on sovittava asianomaisen kanssa mahdollisista matkakorvauksista.

Kastekynttilän ja kastetodistuksen voi pyytää oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Korona

Koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset estävät yli kymmenen henkilön kokoontumiset. Kirkolisissa toimituksissa pappia, kanttoria ja suntiota ei kuitenkaan tarvitse laskea kymmenen joukkoon. Tervolan seurakuntakeskusessa tapahtuvissa kirkollisissa tilaisuuksissa voi olla mukana edellä mainittujen lisäksi kymmenen kirkkosalissa ja toiset kymmenen seurakuntasalissa.