Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvostoon kuuluu 7 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra Heikki Holma ja varapuheenjohtajana Jussi Vaara.

Kirkkoneuvosto 2019-2020

Heikki Holma puheenjohtaja

Jussi Vaara varapuheenjohtaja

Arja Heikkinen

Pertti Keränen

Niinan Oinas

Aino Ollitervo

Sari Siitonen

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat
2019