Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvostoon kuuluu 7 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra Heikki Holma ja varapuheenjohtajana Virva Kokko

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat
2018