Nimikkokohteet

Murmanskin evankelis-luterilainen seurakunta (Inkerin kirkon edustusto Suomessa)


Murmanskiin noussut kirkko on Kuolanvuonon rannalla, ison asutuskeskuksen keskellä, mistä on hyvät liikenneyhteydet muualle kaupunkiin. Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2013 ja peruskiven muurausjuhlaa vietettiin 6.10.2013.

 

Itä-Aasian pioneerityö (Lähetysyhdistys Kylväjä)

Lähetysyhdistys Kylväjän pioneerityö vie evankeliumia Itä-Aasian saavuttamattomalle alueelle koulutuksen, avustus- ja hanketyön avulla.