Tervolan seurakunnan hautausmaa

Kirkkokuja, 95300 Tervola

Historiaa

Nykyisen käytössä olevan hautausmaan ensimmäiset dokumentit viittaavat vuoteen 1731, jolloin inventaarioluettelossa todettiin olleen 45 sylen (n.82 m) pituinen kirkkotarhan aita. Vuoden 1751 inventaarioluettelossa on maininta kohtalaisessa kunnossa  olevasta puuaidasta, paarihuoneesta sekä 10 haudasta. Näiden lisäksi kirkon alla mainittiin olevan 4 hautaa. Kirkkotarhan haudat ovat olleet tällöin todennäköisesti maanpäällisiä, katettuja ja hirsistä salvottuja.

Hautausmaata päätettiin laajentaa syyskuussa vuonna 1774 mutta laajennuksen valmistuminen venyi vuoteen 1782 asti. Tällöin hautausmaa laajeni ’hirrenverran’ etelämmäksi. Seuraava virallinen merkintä hautausmaan laajentamisesta on vuodelta 1818, jolloin hautausmaa jatkoi laajentumistaan etelään päin.

Vuosien 1840–43 ajalla kirkkotarha jatkoi laajentumistaan ollen ympärysmitaltaan 116 sylen (209 m) pituinen.  

Helmikuussa 1889 lohkaistiin pappilan maasta 50 x 100 sylen (90 x 180 m) laajuinen hautausmaa nykyisen valaistun pururadan laitaan, Lehmikummuntien varteen. Pappilanhuhdan hautausmaaksi nimetty paikka osoittautui kuitenkin suon läheisyyden takia liian kosteaksi.

Jo vuonna 1893 on maininta, että vanhaa hautausmaata vanhan kirkon ympäristössä laajennettiin itään ja kaakkoon. 1930 hautausmaan laajeneminen jatkui itään ja 1960-luvulla vihittiin käyttöön koilliseen laajentuva alue.

 

Hautaoikeus

Tervolan seurakunnan hautausmaalle on jokaisella tervolalaisella oikeus tulla haudatuksi. Hautapaikasta, haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta peritään korvaus voimassa olevan hinnaston mukaan.   

Tervolalaisille sotiemme veteraaneille, joilla on sotilaspassissa rintamasotilastunnus, luovutetaan maksuton hautapaikka. 

Hautaoikeuden hallinta-aika on 20 vuotta. Hautaoikeuden haltija, joka yleensä on lähin omainen, voi jatkaa hallinta-aikaa 20 vuoden jälkeen sen hetkisillä hinnoilla.


 

Haudan hoito

Haudan ja hautamuistomerkin hoito on hautaoikeuden haltijan vastuulla. Seurakunnan hautainhoitorahastolta voidaan ostaa kukkahoito yhdestä viiteen tai kymmeneen vuoteen kerrallaan. Kukkahoidon edellytyksenä on voimassa oleva haudanhallinta.

 

Uurnahautaus

Tervolan hautausmaalla ei toistaiseksi ole erillistä uurnahautausmaata. Vuonna 2022 rakennettiin muistolehto ja sen yhteyteen muistomerkki. Perinteisesti uurnia haudataan hautausmaan arkkuhautaan.

 

Muistolehto, valmistunut syksyllä 2022

Muistolehto on alue, jonne tuhkan voidaan haudata ilman uurnaa. Tuhka kätketään muistolehtoon seurakunnan toimesta, joten omaiset eivät tiedä hautausaikaa eikä hautauskohtaa. Muistolehdossa on yhteinen muistomerkki, johon omainen voi kaiverruttaa alueelle haudatun nimen sekä syntymä- ja kuolinajan. Muistolaatat tilataan seurakunnan kautta ja niille on määritelty malli, jotta laatat ovat muistomerkissä yhteneväisiä. Muistolehdossa on kivinen muistopöytä, johon on mahdollista tuoda kynttilöitä.

Sijainti kartalla

Pysäköinti Pysäköinti