Isä meidän-rukous

Isä meidän-rukous on Jeesuksen opetuslapsilleen opettama rukous.

Isä meidän-rukous rukoillaan jokaisessa jumalanpalveluksessa ja kirkon pyhissä toimituksissa eli kastetilaisuuksissa, avioolliittoon vihkimisissä, hautajaisissa sekä eri tilanteissa vietettävissä rukoushetkissä.

Opettele Isä-meidän rukous ulkoa ja käytä sitä päivittäin:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.  
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.  
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,  
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.  
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.  
Aamen.  

Isä meidän-rukous on tallennettu Raamattuun kahtena eri versiona (Matt. 6:9–13; Luuk. 11:2–4).